Komentarz do zmian w ustawie o rachunkowości

 
Tytuł:Komentarz do zmian w ustawie o rachunkowości
Url:http://transferowe.apelacjao.pl/rachunkowosc/komentarz-do-ustawy-o-rachunkowosci-2019-testy-plynnosci.html
Opis: 
 Wprowadzone zostały zarówno przemiany we wzorze rachunku zysków i strat, z którego usunięte pozostały pozycje zysków i strat nadzwyczajnych. W informacjach uzupełniających do rachunku zysków i strat dodano pozycje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie. Wzór będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za r.

 
This template downloaded form free website templates