BSSM

 
Tytuł:BSSM
Url:http://bssm.org.pl
Opis: 
 Usługom turystycznym pośredniczy w odbiorze scharakteryzowanych treści kulturowych i jest jednocześnie ich popularyzatorem, jednakże kultura zachęca i motywuje rozwój turystyki. Stąd, poza samym faktem podróżowania, także jego konsekwencje odzwierciedlone na rozmaitych płaszczyznach społeczno-kulturowego funkcjonowania człowieka. Przemysł turystyczny w tym ujęciu niesie zarówno zjawiska psychologiczne i społeczne jak i gospodarcze, przestrzenne oraz kulturowe. Wzajemne Bssm.Org.pl układy pomiędzy turystyką a kulturą kreślą się w sposób harmonijny i zgrabny. Usługa turystyczna jest przejawem danej kultury, elementem silnie z nią powiązanym, odzwierciedlającym wskazane zjawiska w niej zachodzące i przekazującym dostrzeżone w niej wartości.

 
This template downloaded form free website templates