Zamknięcie roku 2018

 
Tytuł:Zamknięcie roku 2018
Url:http://robotybudowlane.kagdziesz.pl/zamkniecie-roku/kalkulacja-kosztow-wywozki-odpadow-rachunek-kosztow.html
Opis: 
 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne. Weszła w życie jest to najobszerniejsza zmiana artykułów w zakresie CIT i PIT. Właśnie tej zmianie poświęconą znaczącą część niniejszej publikacji. Zmiany dotyczą : zwiększenie limitu % kosztów na rzecz twórców, nowych zasad opodatkowania dla podatkowej grupy kapitałowej, oddzielenia przychodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, niedostatecznej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowaniem przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych, zaliczanie do kosztów procent w związku z transakcjami lewarowanymi, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów opłat licencyjnych, opłaty utraconych, cen transferowych, rozliczania straty z lat ubiegłych w obszarze CIT i wiele innych (opisane one zostały w artykule Zmiany wprowadzone przez ustawę z nowelizującą ustawy podatkowe.

 
This template downloaded form free website templates