Komentarz do ustawy o rachunkowości 2019

 
Tytuł:Komentarz do ustawy o rachunkowości 2019
Url:http://plan.bezwolisdu.pl/rachunkowosc/komentarz-do-ustawy-o-rachunkowosci-wskazniki-oplacalnosci.html
Opis: 
 Wprowadzone pozostały podobnie zmiany we wzorze rachunku zysków i strat, z którego usunięte pozostały pozycje zysków i strat nadzwyczajnych. W informacjach uzupełniających do rachunku zysków i strat dodano pozycje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, jakie wystąpiły incydentalnie. Wzór będzie posiadał zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za r.

 
This template downloaded form free website templates