Wynagrodzenie ze stosunku pracy w 2019 roku

 
Tytuł:Wynagrodzenie ze stosunku pracy w 2019 roku
Url:https://kadry2019.pl
Opis: 
 USTAWA weszła w życie lutego. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w toku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Proponowane rozwiązania usprawniają zarówno procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach oraz podejmujących w naszym kraju pracę, w tym w zawodach pożądanych na rzecz polskiej gospodarki. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących ułożenie ciała granicami Obowiązki pracodawców delegujących pracowników za granicę Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy Wolny zawód i inna samodzielna działalność Artyści i sportowcy,studenci Nowe pojęcia dotyczące zatrudniania cudzoziemców zgrupowanie przedsiębiorstw. jednostka skalarna przyjmująca ruchliwość długoterminowa i krótkoterminowa pracownicy odbywający praktyki a specjaliści translokacja w toku przedsiębiorstwa

 
This template downloaded form free website templates