Fedak zamknięcie roku Rachunkowość 2018

 
Tytuł:Fedak zamknięcie roku Rachunkowość 2018
Url:https://fedak2018.eu
Opis: 
 Rzeczowy mienie trwały (środki trwałe, obce środki trwałe, obiekty niezaliczane do środków trwałych, środki trwałe wg kodeksów podatkowych, dolna granica wartości, moment przyjęcia do użytkowania, obiekty inwentarzowe, koszty niezwiększające wartości początkowej, szczególne przypadki ustalania wartości początkowej, wypłata rynkowa jako wartość początkowa, wartość początkowa przy leasingu, wycena przedmiotu leasingu nabytego po zakończeniu umowy, wycena środka trwałego zwróconego leasingodawcy, ulepszenie własnego i obcego środka trwałego, aktualizacja wyceny, aspekt amortyzacji, początek i ostateczność jej naliczania, metody i stopy amortyzacji, amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych, trwała utrata wartości, rozchód i zdawkowy rozchód, prezentacja w bilansie, środki trwałe w budowie, zaliczki na budowę)

 
This template downloaded form free website templates