Bilansowe zamknięcie roku 2018

 
Tytuł:Bilansowe zamknięcie roku 2018
Url:http://zamkniecieroku2017.pl
Opis: 
 Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne. Zmiany w regulacjach prawnych: zmiany ustawy dotyczące wyboru i współpracy z biegłym rewidentem – skutki zmian ustawy o rachunkowości w związku ze zmianą ustawy o biegłych rewidentach, sprawozdanie z działalności i jego rola – wykazywanie informacji niefinansowych, zwolnienia ze sporządzania sprawozdania, zawartość danych w informacjach niefinansowych – spojone ze zmianą ustawy od roku, uproszczenia w sprawozdaniach finansowych, sprawozdanie jednostek pożytku publicznego – załącznik, zadania podmiotów powiązanych, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, reasumpcja zmian aktualnych od roku. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać, zatwierdzanie, udostępnianie: Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego. Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania. Sprawozdanie finansowe jednostek małych. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe jednostek dużych. Sprawozdanie finansowe – łączne. Podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Udostępnianie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

 
This template downloaded form free website templates