Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

 
Tytuł:Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz
Url:http://spoldzielnie.spolka-celowa.pl
Opis: 
 Spółdzielniom z dużym trudem przychodzi rozstrzygnięcie dylematu, w jakiej mierze są zarządcami lokali spółdzielczych prowadzącymi działalność non profit, a w jakiej przedsiębiorcami budującymi i sprzedającymi lokale dla zysku jak inni deweloperzy. W monografii podjęto tematykę spółdzielczości mieszkaniowej, jaka pozostaje dominującą formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w większości polskich miast. Spółdzielczość ta poddana jest mechanizmom rynkowym i pracom legislacyjnym. Praca merytorycznie jest nowatorska i interesująca. Obejmuje tematykę zmian mieszkalnictwa, w szczególności likwidacji monopolu spółdzielni mieszkaniowych na rzecz mieszkań oferowanych poprzez deweloperów i zarządzanych przez profesjonalnych zarządców nieruchomości.

 
This template downloaded form free website templates